Fokus og målgrupper

CONCITO analyserer og formidler, hvordan omstillingen til det klimaneutrale samfund kan ske bedst og billigst. Vi udarbejder analyser, baseret på eksisterende og ny forskning og praksis i ind- og udland, der kan omsættes til direkte handling i politik, i erhvervslivet og hos den enkelte borger.

CONCITOs fokus er især spredning og formidling af eksisterende teknologier og praksis i de næste ti år til politikere, virksomheder og borgere og forbrugere.

Til den politiske målgruppe udarbejder vi løbende analyser, som bliver formidlet direkte til de forskellige partier på det nationale niveau og til de lokale politikere på kommunalt niveau i samarbejde med relevante organisationer som fx Kommunernes Landsforening.

Til den private sektor udarbejder vi handlingskataloger for forskellige typer af virksomheder og investorer og formidler dem direkte til ledelsesniveau i virksomhederne i samarbejde med relevante brancheorganisationer.

Til borgere og forbrugere formidler vi viden om klima, løsningsmodeller og konkrete handlemuligheder gennem netværk, kampagner eller undervisningsmaterialer i samarbejde med relevante organisationer, selskaber og fonde.