13. juni 2012

CONCITO på Folkemødet

CONCITO er med, når tusinder af deltagere fra partierne, virksomheder, organisationer, foreninger og medierne valfarter til politikfestival på Bornholm den 14. til 17. juni.

CONCITO har base i Forbrugerrådets forbrugerskole ved Allinge Røgeri, hvor vi er vært for tre egne "undervisningstimer" med fokus på klimavenligt forbrug og Danmarks kommende klimalov. Derudover er CONCITO medarrangør og deltager på flere andre arrangementer, bl.a. Europabevægelsens arrangement om "Et ressourceeffektivt Europa".

Nedenfor kan du læse mere om CONCITOs egne arrangementer og se, hvor du ellers kan møde os. Følg med her på siden, som vil blive opdateret op til Folkemødet, og hold dig i øvrigt orienteret på Facebook og Twitter, hvor vi løbende vil opdatere under folkemødet.  


Fredag kl. 10.00-10.45 i Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri

Klimaformidling for skoleelever
REDUCE, REUSE, RECYCLE - fokus på bæredygtigt forbrug
 
Hvad kan man selv gøre og hvordan kan man påvirke producenter, butikkerne og politikere til at gøre det nemmere at være en klimavenlig forbruger? Og sidst men ikke mindst: hvor stor betydning har det egentlig for vores klimapåvirkning, hvordan vi bruger vores penge?
 
Hvad er mest klimabelastende – at producere en computer eller at have den tændt? Og hvorfor er man en klimaengel, når man tager en tur i biffen i sin genbrugstrøje?
 
Lyt med, få svarene, når CONCITOs Klimaambassade underviser skoleelever fra Allinge i at være klimabevidste forbrugere og samtidig have det sjovt, spise godt og se smart ud.
 
Lærerne lægger ud med tal og fakta om ordene ’reduce, reuse, recycle’, men inddrager dog hurtigt eleverne, når klasseværelsets grønne tavle skal fyldes med gode klimaråd.
 
Mød bl.a.: 
 • Helene Albinus Søgaard og Salik Rosing fra Klimaambassaden og CONCITO
 • 7. klasse fra Skole Nord/ Kongeskærskolen i Allinge.

Fredag kl. 14.15-15.00 i Europabevægelsens telt i Kampeløkken Havn
 
Et ressourceeffektivt Europa 
Et nyt fællesmarked for grøn omstilling og oplevelser
 
EU’s økonomiske krise og arbejdsløshedskrisen betyder sammen med den globale klimakrise og ressourcekrisen, at vi skal have gang i økonomien samtidig med, at vi sikrer en dramatisk reduktion af europæernes forbrug af energi og naturressourcer, særligt i de rigeste europæiske lande. Dette kan delvist opnås gennem nye teknologier og produktionsmetoder. Men vi skal også i langt højere grad leve af at forkæle og underholde hinanden i stedet for at handle hurtige forbrugsgoder over grænserne.
 
Hvordan kan EU bidrage til at ændre europæernes forbrugerkultur, så vi bruger færre penge på nye ting og sager og flere penge på holdbare kvalitetsprodukter, god mad, oplevelser og service? Er det muligt at skabe et grænseoverskridende marked for oplevelser og serviceydelser eller skal samhandlen på skrump i et ressourceeffektivt Europa? Er EU’s flagskibsinitiativ for ressourceeffektivitet ambitiøst nok eller skal vi gå mere radikalt til værks?  
 
Mød bl.a.: 
 • MEP Britta Thomsen, Socialdemokraterne
 • Katia Østergaard, direktør for HORESTA
 • Stine Bosse, formand for CONCITO
 • Rasmus Kjeldahl, direktør for Forbrugerrådet.

Fredag kl. 16.30-17.15 i Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri

Forbrugerens klimapåvirkning

– eller hvorfor bornholmske rugkiks og øl fra Svaneke er godt for klimaet
 
CONCITO lancerer på folkemødet en helt ny butikskæde, som formidler forskellige forbrugsgoders sande pris for klimaet. Kom og hør, hvad et kilo svinekød, en T-shirt og en smartphone koster for klimaet. Du kan også finde ud af, hvorfor øl generelt er godt for klimaet – og hvorfor en kvalitetsbryg fra Svaneke er bedre end en discountpilsner.
 
Hvad kan detailhandlen og producenterne gøre for at bidrage til et klimavenligt forbrug?
 
Hvad kan politikerne gøre for at bidrage til et mere klimavenligt forbrug?
 
Mød bl.a.:
 • MF Brian Mikkelsen, Konservative
 • Jan Paul, brygmester på Svaneke Bryghus
 • Rasmus Kjeldahl, direktør i forbrugerrådet
 • Thomas Færgeman, direktør i CONCITO
 • Torben Chrintz, videnschef i CONCITO.

Lørdag kl. 12.15-13.00 i Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri
 
Anbefalinger til Folketinget
Hvordan når vi Danmarks klimamål?
 
Vær med, når CONCITO præsenterer sine anbefalinger til den Klimalov, som regeringen vil fremlægge i begyndelsen af 2013.
 
Baggrunden for anbefalingerne er den netop udgivne 2012-udgave af CONCITOs årlige flagskibsrapport, Annual Climate Outlook, samt dialog mellem CONCITOs medlemmer og særligt indbudte gæster på en klimaworkshop den 31. maj. 
 
Mød bl.a.: 
 • MF Per Clausen, Enhedslisten
 • MF Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne
 • Stine Bosse, formand for CONCITO
 • Thomas Færgeman, direktør for CONCITO.

Oversigt: Her kan du møde CONCITO

Hvad Hvor Hvornår

Mobilitet og klima - transport uden fossile brændstoffer (Susanne Krawack)

RUC, Pilekroen Torsdag kl. 16.00-17.30

Klimaformidling for skoleelever (Helene Albinus Søgaard og Salik Rosing)

Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri Fredag kl. 10.00-10.45

Er det en god idé at investere din pension i vindmøller? (Stine Bosse)

PensionDanmark, Høiers Iscafé Fredag kl. 12.00-12.45

Klimatilpasning og forsikring (Thomas Færgeman)

Forsikring & Pension, Allinge Havn Fredag kl. 13.00-13.45

Et ressourceeffektivt Europa (Stine Bosse)

Europabevægelsen, Kampeløkken Havn Fredag kl. 14.15-15.00

Debatmøde om biomasse (Thomas Færgeman)

Landbrug & Fødevarer ved Allinge Røgeri Fredag kl. 14.15-15.00

Hvordan sikrer vi et konkurrencedygtigt Europa i fremtiden? (Stine Bosse)

Europabevægelsen, Kampeløkken Havn Fredag kl. 16.05-17.15

Forbrugerens klimapåvirkning (Thomas Færgeman og Torben Chrintz)

Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri Fredag kl. 16.30-17.15

Anbefalinger til Folketinget (Stine Bosse og Thomas Færgeman)

Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri Lørdag kl. 12.15-13.00

Quizmadsen: Hvor grøn er du? (Susanne Krawack)

DI, Klostergaarden ved Allinge Havn Lørdag kl. 13.30-15.00

Tænketankenes politiske rolle (Thomas Færgeman)

DEA, Kæmpestranden Lørdag kl. 14.00-15.00

Debat om klimatilpasning (Thomas Færgeman)

Dansk Byggeri, Høiers Iscafé Lørdag kl. 17.15-17.40

EU's 2020-strategi (Stine Bosse)

Europabevægelsen, Kampeløkken Havn Lørdag kl. 18.00-19.00

Læs mere om Folkemødet på www.folkemodet.dk

Yderligere oplysninger
Michael Minter, kommunikationschef, 26 16 64 14, mm@concito.dk

Foto: Folkemødet

 

Emner:

Om samme emne

9. juli 2014Pressemeddelelse
Efter seks år som direktør for CONCITO har Thomas Færgeman sagt ja til nye udfordringer.
Læs hele nyheden
27. juni 2014Pressemeddelelse
VILLUM FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på knap 8 mio. kroner til videreudvikling og styrkelse af CONCITOs klimaarbejde i 2014-2016.
Læs hele nyheden
14. marts 2014Pressemeddelelse
VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på 3,3 mio. kroner til fortsættelse af CONCITOs arbejde med analyse og formidling af Danmarks klimapolitiske indsats i 2014.
Læs hele nyheden