Grøn udvikling

Om politik, økonomi og teknologi

For at nå FN’s klimapanels målsætning om højst to graders global opvarmning, er der brug for løsningsorienterede forslag, der effektivt kan knække kurven for udledning af drivhusgasser. CONCITO arbejder målrettet med konstruktive analyser og forslag indenfor politik, økonomi og teknologi, som kan medvirke til at realisere målet. På denne side kan du finde vores nyheder og udgivelser om grøn udvikling, der især henvender sig til politiske beslutningstagere, virksomheder og forskere.

 

Nyheder

Udgivelser

16. september 2014Event
CONCITO inviterer den 7. oktober til debatmøde om muligheder og barrierer for en mere energieffektiv godstransport. Arrangementet er rettet mod praktikere, der arbejder med transport og logistik.
Læs hele nyheden
15. september 2014Artikel
"Pengene skal skifte retning, hvis det skal lykkes os at forene vækst og klimabeskyttelse. Så enkelt og så kompliceret er det", skriver Stine Bosse.
Læs hele nyheden
15. september 2014Pressemeddelelse
Genanvendelse af ledige erhvervsbygninger til nye formål kan være et værdifuldt bidrag til den grønne omstilling, viser ny rapport fra CONCITO
Læs hele nyheden
10. september 2014Artikel
I stedet for afgiftsfritagelse et vist antal år, bør det overvejes at fortsætte afgiftsfritagelsen, indtil en vis andel af bilparken er elbiler.
Læs hele nyheden
29. august 2014Pressemeddelelse
Ny evaluering af det danske regelsæt for klimatilpasning peger på forbedringsmuligheder i en mere klar rollefordeling mellem kommuner og forsyningsselskaber.
Læs hele nyheden
26. august 2014Artikel
Transportbeskatningen bør sikre incitament til at købe de køretøjer, der udleder mindst CO2, at anvende de mest klimavenlige transportformer og ikke transportere sig mere end nødvendigt.
Læs hele nyheden
18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
27. juni 2014Pressemeddelelse
VILLUM FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på knap 8 mio. kroner til videreudvikling og styrkelse af CONCITOs klimaarbejde i 2014-2016.
Læs hele nyheden
6. juni 2014Pressemeddelelse
Omstillingen til en klimavenlig transportsektor i Danmark kræver langsigtet plan for introduktion af nye teknologier og virkemidler, som reducerer mængden af transport.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden

Sider

Grøn genanvendelse

15. september 2014Rapport
Ved at genanvende eksisterende bygninger mindsker man behovet for produktion af nye materialer og udnytter den iboende energi i allerede anvendte materialer. Dette har positiv indvirkning på bygningernes samlede klimabelastning. Denne rapport koncentrerer sig om klimapotentialet i transformation af funktionstømte erhvervsbygninger til boliger og andre funktioner.

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

29. august 2014Rapport
Klimatilpasning er en højt prioriteret opgave i mange kommuner. Skybrud og oversvømmelser har for alvor sat klimatilpasning på dagsordenen indenfor de sidste 3-4 år. I denne periode er der samtidig også fastlagt regler og finansieringsmuligheder. Kommuner og Spildevandsselskaber har nu 1½ års erfaringer med dette regelsæt.

Klimascenarier for transportsektoren

6. juni 2014Rapport
Der er mange veje til en transportsektor med en meget lavere CO2-udledning. Denne rapport præsenterer en række scenarieberegninger, hvor CO2-udledningen, efter indfasning af forskellige teknologier i transport-sektoren, er beregnet.

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.

Justering af CO2 ved grænsen

6. marts 2014Rapport
Baggrundsrapport til CONCITOs skatteprojekt "Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken"

Grønne certifikater

6. marts 2014Notat
Baggrundsnotat til CONCITOs skatteprojekt ”Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken”

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

27. februar 2014Rapport
Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget i driftsfasen, mens klimabelastningen fra selve opførelsen af bygningerne ikke har fået samme opmærksomhed.

Klimavenlig transportbeskatning

24. februar 2014Rapport
Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere personbiler har ført til øget salg af biler og øget trafikarbejde.

Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark

27. januar 2014Rapport
Den danske import af soja til bl.a. svinefoder har betydelige negative klima- og miljøeffekter. Disse kan mindskes gennem øget proteinproduktion i Danmark.

Klimabarometeret 2013

17. december 2013Rapport
CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt flertal af danskerne opfatter klimaforandringerne som en realitet, og at vi mennesker bidrager til klimaforandringerne.