Grøn udvikling

Om politik, økonomi og teknologi

For at nå FN’s klimapanels målsætning om højst to graders global opvarmning, er der brug for løsningsorienterede forslag, der effektivt kan knække kurven for udledning af drivhusgasser. CONCITO arbejder målrettet med konstruktive analyser og forslag indenfor politik, økonomi og teknologi, som kan medvirke til at realisere målet. På denne side kan du finde vores nyheder og udgivelser om grøn udvikling, der især henvender sig til politiske beslutningstagere, virksomheder og forskere.

 

Nyheder

Udgivelser

14. marts 2014Pressemeddelelse
VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på 3,3 mio. kroner til fortsættelse af CONCITOs arbejde med analyse og formidling af Danmarks klimapolitiske indsats i 2014.
Læs hele nyheden
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden
27. februar 2014Pressemeddelelse
Forbruget af byggematerialer har en væsentlig og stigende betydning for nye og renoverede bygningers klimabelastning. Det viser en ny rapport fra CONCITO, der samtidig peger på muligheder for at mindske belastningen.
Læs hele nyheden
24. februar 2014Pressemeddelelse
Trods høje afgifter og mere energieffektive biler falder transportsektorens CO2-udledning ikke. CONCITO anbefaler nye principper for transportbeskatningen.
Læs hele nyheden
22. februar 2014Artikel
CONCITO tager godt imod regeringens forslag til klimalov og kommer med forslag til forbedringer.
Læs hele nyheden
21. februar 2014Artikel
Selv hvis det lykkes at begrænse den globale opvarmning til under 2 graders temperaturstigning, er de seneste ekstreme vejrshændelser småting i forhold til hvad der venter os.
Læs hele nyheden
30. januar 2014Artikel
Landbrugsrådgivere misforstår CONCITOs anbefaling om øget proteinproduktion i Danmark.
Læs hele nyheden
27. januar 2014Pressemeddelelse
Dansk landbrug kan mindske sin globale klima- og miljøbelastning markant ved at udskifte importeret sojafoder med foder baseret på danske afgrøder, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
6. januar 2014Artikel
Vil politikerne lytte til klimaeksperterne? Kan EU vise klimapolitisk handlekraft i et valgår? Og tør regeringen lade en uafhængig institution gå klimaindsatsen efter i sømmene? Det bliver de tre vigtigste pejlemærker på klimaområdet i 2014.
Læs hele nyheden

Sider

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.

Justering af CO2 ved grænsen

6. marts 2014Rapport
Baggrundsrapport til CONCITOs skatteprojekt "Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken"

Grønne certifikater

6. marts 2014Notat
Baggrundsnotat til CONCITOs skatteprojekt ”Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken”

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

27. februar 2014Rapport
Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget i driftsfasen, mens klimabelastningen fra selve opførelsen af bygningerne ikke har fået samme opmærksomhed.

Klimavenlig transportbeskatning

24. februar 2014Rapport
Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere personbiler har ført til øget salg af biler og øget trafikarbejde.

Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark

27. januar 2014Rapport
Den danske import af soja til bl.a. svinefoder har betydelige negative klima- og miljøeffekter. Disse kan mindskes gennem øget proteinproduktion i Danmark.

Klimabarometeret 2013

17. december 2013Rapport
CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt flertal af danskerne opfatter klimaforandringerne som en realitet, og at vi mennesker bidrager til klimaforandringerne.

Annual Climate Outlook 2013

2. oktober 2013Rapport
Annual Climate Outlook 2013 er den fjerde udgave af CONCITOs årlige analyse af dansk klimapolitik og dens konsekvenser.

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder

1. juli 2013Rapport
Biomasse er en værdifuld energikilde og forventes at udgøre en væsentlig del af energisystemet i Danmark i de kommende år. Men spørgsmålet om den reelle klimabelastning fra energi produceret med biomasse er i stigende grad til debat i videnskabelige og klimapolitiske kredse.

Udenlandske erfaringer med klimaorienterede skatter

6. juni 2013Rapport
Formålet med denne baggrundsrapport er at give et overblik over udenlandske erfaringer med klimaorienterede grønne skattereformer og at udpege politikelementer, der kan være relevante for en dansk reform.