Om klima

Den globale opvarmning og dens konsekvenser for mennesker udgør en af de største trusler i vor tid. Bliver der ikke skredet til aktiv handling inden for de nærmeste år, vil konsekvenserne være uoverskuelige for både os selv, vores børn og børnebørn.

Den globale opvarmning giver os imidlertid også en lang række muligheder. Problemet kan kun løses i et nyt samarbejde mellem verdens lande, et samarbejde, der er mange andre gode grunde til at styrke. Ved at frigøre os fra vores afhængighed af olie, gas og kul hjælper vi ikke kun klimaet, men sikrer også vores sundhed, økonomi og sikkerhed i de kommende årtier.

I det offentlige rum pågår ofte en intensiv debat om den globale opvarmnings eksistens og årsag. CONCITO henholder sig i den debat til videnskabelige artikler og resultater, og anvender FN’s Klimapanel med over 2.000 videnskabsfolk som den autoritative og uafhængige kilde til oplysninger om den globale opvarmning. Ifølge den sidste opgørelse påpeger 98% af alle videnskabeligt offentliggjorte artikler, at den globale opvarmning er en realitet, og at den er menneskeskabt. Dermed kan udviklingen også vendes af mennesker, og det er det løfterige perspektiv i de kommende års indsats.