Hvad skal der gøres?

Ifølge FN´s klimapanel risikerer vi, at mere end to graders stigning i den globale middeltemperatur vil føre til omfattende ændringer i hele klodens økosystem og dermed en række såkaldte ”tipping points”, hvor udviklingen bliver selvforstærkende og vanskelig at stoppe. Skal temperaturstigningerne holdes under to grader, kræver det, at koncentrationen af drivhusgasser topper ved 450 drivhusgasmolekyler ud af en million molekyler i atmosfæren. Det kræver igen, at den globale udledning af CO2 topper omkring 2015 og skæres med 50-80% i 2050.

For lande, der stadig er i udvikling som f.eks. Kina og Indien, kræver det, at der sættes klare mål for hvor energieffektiv deres produktion skal være, og hvor meget mere CO2 de må udlede. For de udviklede lande som USA, Japan og EU-landene, kræver det en reduktion på 25-40% af deres udledning i 2020. Jo tidligere reduktionerne sker, jo mindre vil kravene være for fremtidige reduktioner, da det er koncentrationen af ophobede drivhusgasser i atmosfæren, der er afgørende for udviklingen i den globale opvarmning.