Klimaklummen

Klimaklummen er aktuelle synspunkter på klimaudfordringen fra CONCITOs medlemmer. Holdningerne er ikke nødvendigvis udtryk for CONCITOs holdning på området.

1. september 2014
Klummen
Karsten Arnbjerg- Nielsen, DTU
Uge 35 var en god uge for klimatilpasning i Danmark. Den 24.-27. august var der klimakonference i København med klimatilpasning på dagsordenen, den 29. august blev DMIs klimaforskningsleder udnævnt...
8. juli 2014
Klummen
Af Søren Gabriel, Orbicon
Vandet kommer, og i fremtiden kommer der er mere af det, end vi kan håndtere med de systemer, vi har i dag. Det gælder hverdagsregnen, som falder mere intenst og oversvømmer vores kloakker; det...
1. juni 2014
Klummen
Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet
Den klimapolitisk aftale, der blev indgået i februar mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, er nu udmøntet i et lovforslag (L 161), der er under behandling i Folketinget...
2. maj 2014
Klummen
Af Jørgen Henningsen, European Policy Centre
Nu har vi fået alle tre delrapporter fra IPCC om den vidensbaserede vurdering af klimaproblemet. Den samlede rapport kommer til efteråret. Jeg har i nogen tid påpeget, for nu at provokere lidt, at...
1. april 2014
Klummen
Jasper Steinhausen og Anne Mette R. von Benzon, COWI A/S
Nye teknologier og nye løsninger kommer med stadig større hastighed på markedet. Vores forventninger og krav til alt fra mobiltelefoner og hårde hvidevarer til vores bygninger ændrer sig tilsvarende...
27. februar 2014
Klummen
Klaus Bondam, Cyklistforbundet
Der var engang, hvor vindmøller var noget, langhårede hippier fra Jylland beskæftigede sig med. Sådan er det ikke længere. Der var også engang, for ikke så længe siden, hvor den unikke danske...
3. februar 2014
Klummen
Annette Blegvad, Arkitektforeningen
Hvad kan en lille bjergstat i Himalaya lære et af verdens rigeste lande, som oven i købet bryster sig af at være det lykkeligste og grønneste velfærdssamfund i verden? Arkitektforeningen inviterede...
2. januar 2014
Klummen
Christian Ege, Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd
Da regeringen i august fremlagde sin klimaplan og sit virkemiddelkatalog var der indbygget samfundsøkonomiske beregninger af, hvad de forskellige virkemidler ville koste i kroner per ton CO2-...
28. november 2013
Klummen
Mattias Söderberg og Anne Hagelskjær Skovlund
Det netop afsluttede COP19, FN’s klimatopmøde i Warszawa, endte med et tyndt resultat, som har mødt massiv, og berettiget, kritik fra mange kanter. Verdens lande blev endnu en gang ikke enige om en...
10. oktober 2013
Klummen
Anders Dolmer, Bregentved Gods
En generel tendens synes at være, at jo mere kompleks og kompliceret en given problematik er, jo mere plads er der for de ”velmenende eksperter” til at konkludere vidtrækkende på emner, hvor der ikke...
2. oktober 2013
Klummen
Benny Christensen, Vedvarende Energi
Ved lanceringen af ”kataloget” med udspil til klimaplanen lagde regeringen luft til forslagene på transportområdet, fordi de var for dyre. Det allerdyreste handlede om generel nedsættelse af...
5. august 2013
Klummen
Henrik Friis, Arriva Danmark
Den kollektive trafik står som det grønne alternativ til at køre i egen bil, fordi CO2-udledningen pr. passager er langt mindre i en bus eller et tog. Derfor er den kollektive trafik en væsentlig del...
1. juli 2013
Klummen
Nikola Kiørboe, Copenhagen Resource Institute
I Copenhagen Ressource Institute beskæftiger vi os hver dag med noget så sexet som affald. Det vil sige, at vi er meget optagede af alt det, som ingen andre vil have. Men som mange allerede er ved at...
1. juni 2013
Klummen
Peter Kemp, Aarhus Universitet
Den kamp, som CONCITO deltager i for at bevare et godt klima for os selv og hele verden, har to hovedmodstandere: dels trægheden i omstillingen af produktionen til grøn teknologi, dels de...
1. maj 2013
Klummen
Jakob Frederik Anthonisen, Omstilling Nu
CONCITOs Klimaambassade og Dagbladet Information var i februar 2013 værter for et seminar for unge klimainteresserede, hvor de fik fri mulighed for at komme med egne kreative, nytænkende, pragmatiske...

Sider