Danmarkshistoriens største grønne omlægning

9. juli 2012
Peter Markussen, DONG Energy