Hvem skal bygge bro over til et energisystem uafhængigt af fossile brændsler?

15. november 2010
Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi