Klimatilpasning - behov for ændret paradigme i planlægningen

29. november 2010
Jens Christian Refsgaard, GEUS