31. maj 2012

40 % kan bringe Danmark tilbage på sporet

Regeringens klimamål kan bringe Danmark på sporet i forhold til vores internationale klimaforpligtelser, men det er endnu ikke givet, at vi når målet. Det viser 2012-udgaven af CONCITOs Annual Climate Outlook (ACO 2012).

ACO 2012 viser blandt meget andet, at regeringens mål om at reducere drivhusgas-udledningen med 40 % i 2020 kan bringe Danmark på sporet i forhold til IPCCs anbefaling om at reducere drivhusgasudledningen lineært med 90 % i 2050 i forhold til 2000. Med en lineær reduktion fra 2012 til 2020 vil 40 %-målet betyde, at Danmark for første gang nogensinde vil være på den rigtige side af den reduktionssti, vi bør følge for at holde den globale opvarmning under 2 grader.

”Det er ikke bare statsgælden, der skal høvles ned i de kommende år. Det er også vores klimagæld, som er skabt af et for stort udslip af drivhusgasser siden 2000. Vores beregninger viser, at vi med Danmarks nye klimamålsætning kan begynde at betale af på klimagælden allerede inden 2020, men det er endnu ikke givet at vi når målet”, siger CONCITOs direktør Thomas Færgeman.
 
Selvom Danmark med en opfyldelse af 40 %-målsætningen vil være på rette vej, står vi stadig over for en markant reduktionsudfordring efter 2020, hvor vi ifølge ACO 2012 skal reducere udledningen af drivhuisgasser med ca. 4,3 % om året frem mod 2050. Hvis Danmark derimod ikke opfylder målsætningen, og eksempelvis kun reducerer drivhusgasudedningen med 30 % i 2020, vil vi fortsat opbygge klimagæld, og dermed gøre det endnu sværere at nå den nødvendige samlede reduktion.
 
CONCITOs fremskrivning af drivhusgasudledningen i 2020 viser, at de politikker, der rent faktisk er implementeret indtil nu, ikke vil være nok til at opfylde 40 %-målet. Det skyldes bl.a. den usikre klimaeffekt ved øget brug af biomasse i energiproduktionen samt de mange udredninger, der stadig skal gennemføres som led i energiaftalen. Derudover er der endnu ikke taget fat på at reducere udslippet i de sektorer, der ikke er omfattet af EU's kvotesystem: Transport, landbrug og bygninger.
 
”Som nation har Danmark sat sig det rigtige reduktionsmål frem mod 2020, men der er stadig lang vej til, at det reelt er opfyldt. ACO 2012 viser samtidig, at den globale drivhusgasudledning, som er forårsaget af danskernes forbrug igen er på vej op efter et lille fald i 2008-09. Dette bør derfor være et vigtigt indsatsområde i den kommende klimalov, som regeringen forventes at fremsætte i 2013”, påpeger Thomas Færgeman. 
 
ACO 2012 kan downloades på www.concito.dk/annual-climate-outlook, hvor der også bliver publiceret letlæste faktaark om udvalgte dele af rapporten. 
 
Rapporten præsenteres for CONCITOs medlemmer på en klimapolitisk workshop senere i dag, hvor medlemmerne skal udarbejde anbefalinger til regeringens kommende klimalov. CONCITOs endelige anbefalinger til klimaloven vil den 16. juni blive præsenteret på Folkemødet på Bornholm.
 
Yderligere kommentarer:
Direktør Thomas Færgeman, 29 89 66 00     
Videnschef Torben Chrintz, 29 89 67 00
Kommunikationschef Michael Minter, 26 16 64 14
Foto: Colourbox.dk
 

Emner:

Om samme emne

14. marts 2014Pressemeddelelse
VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på 3,3 mio. kroner til fortsættelse af CONCITOs arbejde med analyse og formidling af Danmarks klimapolitiske indsats i 2014.
Læs hele nyheden
10. oktober 2013Pressemeddelelse
CONCITO udgiver sine anbefalinger til Danmarks kommende klimalov som skulle have været vedtaget sidste år, men nu forventes vedtaget i februar 2014
Læs hele nyheden

Annual Climate Outlook 2013

2. oktober 2013Rapport
Annual Climate Outlook 2013 er den fjerde udgave af CONCITOs årlige analyse af dansk klimapolitik og dens konsekvenser.