15. juni 2012

Ny butikskæde sætter fokus på forbrugets klimaeffekter

Danmarks grønne tænketank CONCITO åbner i dag den virtuelle butikskæde CONTANT, hvor varerne er prissat efter deres klimabelastning.
Butikskæden CONTANT er et oplysningsprojekt, som sætter fokus på forbrugets klimaeffekter. Butikkens CO2-priser er udregnet på grundlag af forenklede carbon footprint-opgørelser, og skal give forbrugere, indkøbere og beslutningstagere en bedre fornemmelse af forskellige varegruppers og serviceydelsers klimabelastning. 
 
”Klimavenlig adfærd handler om meget andet end at køre mindre i bil, spare på varmen og huske at slukke lyset. Vores forbrug af mad udleder næsten lige så meget drivhusgas som vores direkte forbrug af energi og hovedparten af drivhusgasudledningen stammer fra vores forbrug af produkter, rejser og serviceydelser. Derfor bør vi være mere bevidste om varernes klimapris.”, siger Torben Chrintz, som er videnschef i CONCITO. 
 
CONTANT lanceres i dag kl. 16.30 i Forbrugerskolen på Folkemødet på Bornholm, hvor Torben Chrintz vil undervise om forbrugets klimaeffekter og præsentere CONTANTs nye tilbudsavis. Der vil også være debat om klimavenligt forbrug med Brian Mikkelsen (K), brygmester på Svaneke Bryghus, Jan Paul og direktør i Forbrugerrådet, Rasmus Kjeldahl. 
 
Af miljømæssige årsager vil tilbudsavisen ikke blive husstandsomdelt, men interesserede kan afhente et trykt eksemplar i Forbrugerskolen ved Allinge Røgeri eller læse tilbudsavisen på www.concito.dk/contant.
 
Yderligere oplysninger
Torben Chrintz, 29 89 67 53
Michael Minter, 26 16 64 14 
 
 

Om samme emne

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

27. februar 2014Rapport
Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget i driftsfasen, mens klimabelastningen fra selve opførelsen af bygningerne ikke har fået samme opmærksomhed.
27. februar 2014Pressemeddelelse
Forbruget af byggematerialer har en væsentlig og stigende betydning for nye og renoverede bygningers klimabelastning. Det viser en ny rapport fra CONCITO, der samtidig peger på muligheder for at mindske belastningen.
Læs hele nyheden
20. juni 2013Artikel
Der er behov for politiske rammer på europæisk niveau, som gennem påvirkning af priser og regulering kan styre det indre marked i en klimavenlig retning.
Læs hele nyheden