22. marts 2012

Energiaftalens klimaeffekt er usikker

Danmark er tilbage i førerfeltet i forhold til grøn omstilling af energisektoren, men det er usikkert i hvor høj grad energiaftalen vil bidrage til at reducere den globale udledning af drivhusgasser.

Med energiaftalen er der sat over til grøn omstilling af energisektoren, men den reelle klimaeffekt er usikker, mener Danmarks grønne tænketank CONCITO.

Ifølge regeringens beregninger vil energiaftalen sikre 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i 2020. Dermed vil aftalen bringe Danmark tilbage i førerfeltet i forhold til grøn omstilling af energisektoren, grøn beskæftigelse og sikring mod fremtidige prisstigninger på olie. Men da hovedparten af indsatsen sker i kvotesektoren, som i forvejen er reguleret i EU, er det usikkert i hvor høj grad aftalen vil bidrage til at reducere den globale udledning af drivhusgasser.  

”Vi anerkender, at det er et godt energiforlig, men vurderet ud fra forligsteksten er vi usikre på den reelle klimaeffekt på globalt plan. Dels fordi hovedparten af indsatsen ligger i kvotesektoren. Dels fordi aftalen åbner op for en udvidet brug af biomasse, uden på forhånd at klargøre, hvorvidt der er en reel klimafordel ved at bruge biomasse i energiforsyningen”, siger CONCITOs videnschef Torben Chrintz og fortsætter:  

”Vi havde gerne set flere tiltag uden for kvotesektoren og ærgrer os derfor over, at regeringen måtte give sig på målsætningen om at få udfaset oliefyrene. Nu er vi ekstra spændte på at se, hvad der kommer ud af de kommende forhandlinger om den klimalov, som skal supplere energiaftalen med CO2-reduktioner indenfor landbrugs- og transportsektoren.”

 

Yderligere information

Videnschef Torben Chrintz, 29 89 67 53

Kommunikationschef Michael Minter, 26 16 64 14

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden