22. marts 2012

Energiaftalens klimaeffekt er usikker

Danmark er tilbage i førerfeltet i forhold til grøn omstilling af energisektoren, men det er usikkert i hvor høj grad energiaftalen vil bidrage til at reducere den globale udledning af drivhusgasser.

Med energiaftalen er der sat over til grøn omstilling af energisektoren, men den reelle klimaeffekt er usikker, mener Danmarks grønne tænketank CONCITO.

Ifølge regeringens beregninger vil energiaftalen sikre 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i 2020. Dermed vil aftalen bringe Danmark tilbage i førerfeltet i forhold til grøn omstilling af energisektoren, grøn beskæftigelse og sikring mod fremtidige prisstigninger på olie. Men da hovedparten af indsatsen sker i kvotesektoren, som i forvejen er reguleret i EU, er det usikkert i hvor høj grad aftalen vil bidrage til at reducere den globale udledning af drivhusgasser.  

”Vi anerkender, at det er et godt energiforlig, men vurderet ud fra forligsteksten er vi usikre på den reelle klimaeffekt på globalt plan. Dels fordi hovedparten af indsatsen ligger i kvotesektoren. Dels fordi aftalen åbner op for en udvidet brug af biomasse, uden på forhånd at klargøre, hvorvidt der er en reel klimafordel ved at bruge biomasse i energiforsyningen”, siger CONCITOs videnschef Torben Chrintz og fortsætter:  

”Vi havde gerne set flere tiltag uden for kvotesektoren og ærgrer os derfor over, at regeringen måtte give sig på målsætningen om at få udfaset oliefyrene. Nu er vi ekstra spændte på at se, hvad der kommer ud af de kommende forhandlinger om den klimalov, som skal supplere energiaftalen med CO2-reduktioner indenfor landbrugs- og transportsektoren.”

 

Yderligere information

Videnschef Torben Chrintz, 29 89 67 53

Kommunikationschef Michael Minter, 26 16 64 14

Om samme emne

18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden
15. maj 2014Artikel
Omstillingen til lavemissionssamfundet kan ikke blot overlades til markedet og dets solister, men kræver dygtige og ambitiøse dirigenter på nationalt, europæisk og globalt niveau.
Læs hele nyheden