27. juni 2012

Klimakvoter kan strammes op udenom Polen

EU’s kvotehandelssystem (ETS) skal revideres snarest, hvis det skal spille en væsentlig rolle for grønne investeringsbeslutninger og andre klimarelaterede tiltag frem mod 2020.

Den økonomiske krise i EU har gennem de senere år medført et drastisk fald i prisen på CO2-kvoter til et niveau, hvor kvotehandelssystemet ikke længere skaber incitament til langsigtede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Et nyt CONCITO-notat, skrevet af tidligere topembedsmand i EU-Kommissionen Jørgen Henningsen, peger nu på fire mulige tiltag, der vil kunne styrke ETS’s rolle i klima-, energi- og innovationspolitiken frem mod 2020: 

  1. En skærpelse af den overordnede reduktionsmålsætning frem mod 2020, enten til 30 %, som foreslået af Kommissionen i 2008 eller til 25 % hjemlig EU-reduktion som beregnet som omkostningseffektivt i Kommissionens ”klima-roadmap”.
  2. En parkering (”set aside”) af kvoteoverskuddet eller en del heraf for at undgå, at markedet i 2013 og derefter oversvømmes af ubrugte kvoter samtidig med, at de forudsete 2013-auktioneringer vil ligge over det nødvendige.
  3. En vedtagelse af en ambitiøs 2025 eller 2030-målsætning, der satser på at sikre, at overskuddet af kvoter bliver midlertidigt og derefter bruges op i perioden efter 2020.
  4. Indførelse af en minimumspris (fx 30 € pr. ton).
Notatet fremhæver endvidere, at alle fire tiltag – modsat den udbredte opfattelse af, at fremskridt på området blokeres af veto fra Polen - vil kunne vedtages med kvalificeret flertal efter fremsættelse af et udspil fra EU-Kommissionen. 
 
”Kvotehandelssystemets fremtid står og falder med en snarlig revision, der kan øge prisen på CO2-kvoter markant, og lige nu ligger bolden hos EU-Kommissionen. Den bør fremsætte et udspil snarest, hvis det skal færdigbehandles inden valget til Europa-Parlamentet i 2014”, siger direktør i CONCITO Thomas Færgeman. 
 
 
Yderligere information
Thomas Færgeman, 29 89 66 00
 
Foto: Colourbox.dk
 

Om samme emne

18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden
15. maj 2014Artikel
Omstillingen til lavemissionssamfundet kan ikke blot overlades til markedet og dets solister, men kræver dygtige og ambitiøse dirigenter på nationalt, europæisk og globalt niveau.
Læs hele nyheden