27. juni 2012

Klimakvoter kan strammes op udenom Polen

EU’s kvotehandelssystem (ETS) skal revideres snarest, hvis det skal spille en væsentlig rolle for grønne investeringsbeslutninger og andre klimarelaterede tiltag frem mod 2020.

Den økonomiske krise i EU har gennem de senere år medført et drastisk fald i prisen på CO2-kvoter til et niveau, hvor kvotehandelssystemet ikke længere skaber incitament til langsigtede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Et nyt CONCITO-notat, skrevet af tidligere topembedsmand i EU-Kommissionen Jørgen Henningsen, peger nu på fire mulige tiltag, der vil kunne styrke ETS’s rolle i klima-, energi- og innovationspolitiken frem mod 2020: 

  1. En skærpelse af den overordnede reduktionsmålsætning frem mod 2020, enten til 30 %, som foreslået af Kommissionen i 2008 eller til 25 % hjemlig EU-reduktion som beregnet som omkostningseffektivt i Kommissionens ”klima-roadmap”.
  2. En parkering (”set aside”) af kvoteoverskuddet eller en del heraf for at undgå, at markedet i 2013 og derefter oversvømmes af ubrugte kvoter samtidig med, at de forudsete 2013-auktioneringer vil ligge over det nødvendige.
  3. En vedtagelse af en ambitiøs 2025 eller 2030-målsætning, der satser på at sikre, at overskuddet af kvoter bliver midlertidigt og derefter bruges op i perioden efter 2020.
  4. Indførelse af en minimumspris (fx 30 € pr. ton).
Notatet fremhæver endvidere, at alle fire tiltag – modsat den udbredte opfattelse af, at fremskridt på området blokeres af veto fra Polen - vil kunne vedtages med kvalificeret flertal efter fremsættelse af et udspil fra EU-Kommissionen. 
 
”Kvotehandelssystemets fremtid står og falder med en snarlig revision, der kan øge prisen på CO2-kvoter markant, og lige nu ligger bolden hos EU-Kommissionen. Den bør fremsætte et udspil snarest, hvis det skal færdigbehandles inden valget til Europa-Parlamentet i 2014”, siger direktør i CONCITO Thomas Færgeman. 
 
 
Yderligere information
Thomas Færgeman, 29 89 66 00
 
Foto: Colourbox.dk
 

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden