30. januar 2012

Stine Bosse valgt som ny formand for CONCITO

Ekstraordinært rådsmøde valgte enstemmigt Stine Bosse som ny bestyrelsesformand for CONCITO.

CONCITOs medlemmer har her til aften valgt Stine Bosse som ny formand for den grønne tænketank. Hun overtager posten efter Martin Lidegaard, der er klima-, energi- og bygningsminister.

På baggrund af bestyrelsens indstilling blev Stine Bosse enstemmigt valgt på et ekstraordinært rådsmøde mandag aften.

”Jeg er både glad og stolt for valget og ser rigtig meget frem til samarbejdet med både medlemmer og sekretariatet i CONCITO”, siger Stine Bosse, der agter at fortsætte den linje, CONCITO hidtil har fulgt.

"Jeg har meget stor respekt for det arbejde, som er gjort, og jeg har derfor ingen store ambitioner om at ændre noget. Jeg vil fastholde det opmærksomhedsniveau, den seriøsitet og den anerkendelse, som CONCITO har opbygget," siger Stine Bosse, som fortsætter:

"CONCITO skal være både konstruktiv og kritisk. Det gælder både i forhold til regering og opposition, og derfor kommer vi også til at være efter Martin Lidegaard, hvis han kommer med forslag, vi ikke mener, er gode nok. Men vores rolle vil altid være faktuel og sagligt baseret – og vi vil aldrig pege på et problem uden også at pege på en løsning."

Det er imidlertid vigtigt for Stine Bosse, at CONCITO appellerer bredt og kommunikerer, så det ikke kun bliver fagfolk og politikere, der kender til tænketankens arbejde. 

"Det er sådan i dag, at hvis du vil have mulighed for at påvirke politiske beslutninger i retning af højere faglighed, og det vil CONCITO, så bliver du samtidig nødt til at kunne påvirke almindelige mennesker," siger hun.

Stine Bosse bliver en klassisk bestyrelsesformand med få arbejdstimer per uge afsat til CONCITO - i modsætning til Martin Lidegaard, der var fuldtidsarbejdende formand. 

"Jeg lægger meget vægt på den rollefordeling: At direktøren tegner virksomheden, og bestyrelsesformanden er med til at lægge de overordnede linjer," siger Stine Bosse, der også er engageret i en række andre virksomheders bestyrelser.

Samtidig med valget af ny bestyrelsesformand blev CODAN Forsikring, Arkitektforeningen, Boligkontoret Danmark og Esbjerg Havn formelt optaget som nye medlemmer af CONCITO. 

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Stine Bosse: 21 23 24 25

Direktør Thomas Færgeman: 29 89 66 00

Se Stine Bosses profil her.

 

Emner:

Om samme emne

9. juli 2014Pressemeddelelse
Efter seks år som direktør for CONCITO har Thomas Færgeman sagt ja til nye udfordringer.
Læs hele nyheden
27. juni 2014Pressemeddelelse
VILLUM FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på knap 8 mio. kroner til videreudvikling og styrkelse af CONCITOs klimaarbejde i 2014-2016.
Læs hele nyheden
14. marts 2014Pressemeddelelse
VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på 3,3 mio. kroner til fortsættelse af CONCITOs arbejde med analyse og formidling af Danmarks klimapolitiske indsats i 2014.
Læs hele nyheden