28. februar 2012

Vismænd bekræfter CONCITOs beregninger af Nordsøbeskatningen

Efter vismændenes serviceeftersyn af Nordsøbeskatningen bør regeringen fokusere på, hvordan staten får begrænset overbetalingen til de tre olieselskaber i Nordsøen.

Det Økonomiske Råd offentliggør i dag beregninger af DUC-selskabernes forrentning af at hente olie og gas op fra den danske undergrund. Beregningerne understøtter CONCITOs tilsvarende analyse, som i november førte til at regeringen iværksatte et såkaldt serviceeftersyn af Nordsøbeskatningen.

”Det er positivt, at de økonomiske vismænd på eget initiativ har foretaget et serviceeftersyn af Nordsøbeskatningen”, udtaler CONCITOs cheføkonom Frans Clemmesen og fortsætter:

”Vi har nu to analyser, der viser det samme, og derfor bør regeringen i sit serviceeftersyn fokusere på, hvordan staten får begrænset overbetalingen til de tre olieselskaber i Nordsøen.”

Ifølge vismændenes analyse vil DUC-selskaberne – Shell, Chevron og Mærsk – de kommende 10 år opnå en forrentning af den investerede kapital på 70 pct. før skat mod 10 pct. for industrien som helhed. Den nuværende kulbrintebeskatning er ifølge vismændene ikke gearet til at inddrage merfortjenesten på værdierne i Nordsøen, som tilhører samfundet.

Vismændene anbefaler på linie med CONCITO, at Nordsøbeskatningen skærpes, så samfundet – ligesom i Norge - får en højere andel af indtægterne, når oliepriserne er så høje som i dag.

”Med den nuværende beskatning vil statens provenu hvert af de kommende 10 år være mellem 5 og 10 mia. kr. mindre end ved brug af den model som Kulbrintebeskatningsudvalget foreslog i 2001”, slutter Frans Clemmesen.

Yderligere information
Frans Clemmesen, 29 89 67 20

---

Baggrund

I nedenstående tabel vises CONCITOs opgørelse af statens provenutab frem til i dag ved ikke at anvende kulbrintebeskatningsudvalgets skattemodel.

Samlet er der tale om et provenutab på næsten 75 mia. kr. Alene i 2011 var der tale om et provenutab på godt 10 mia. kr.

Statens provenu siden 2003-aftalen med den nuværende beskatning og
Kulbrinteskatteudvalgets model (mia. kr.)

  Provenu i alt Statens provenu DUCs provenu Statens provenu med Kulbrinte-udvalgets model Forskel
2004 28,5 17,1 11,4 22,9 5,8
2005 40,3 24,2 16,1 32,4 8,2
2006 52,5 31,5 21 42,2 10,7
2007 46,5 27,9 18,6 37,4 9,5
2008 60,3 36,2 24,1 48,5 12,3
2009 41 24,6 16,4 33,0 8,4
2010 39,5 23,7 15,8 31,8 8,1
2011* 50,5 30,3 20,2 40,6 10,3
Ialt 359,2 215,5 143,7 288,9 73,4

*Foreløbigt skøn

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden

Justering af CO2 ved grænsen

6. marts 2014Rapport
Baggrundsrapport til CONCITOs skatteprojekt "Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken"