31. maj 2012

Annual Climate Outlook 2012

Annual Climate Outlook 2012 er den tredje udgave af CONCITOs årlige analyse af dansk klimapolitik og dens konsekvenser.

Rapporten opgør og sammenfatter de væsentligste nye danske og internationale studier af betydning fra det sidste år og giver en vurdering af udviklingen af Danmarks drivhusgasudledninger ud fra de politiske beslutninger, der er truffet på nuværende tidspunkt.

Emner:

Om samme emne

14. marts 2014Pressemeddelelse
VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give en bevilling på 3,3 mio. kroner til fortsættelse af CONCITOs arbejde med analyse og formidling af Danmarks klimapolitiske indsats i 2014.
Læs hele nyheden
10. oktober 2013Pressemeddelelse
CONCITO udgiver sine anbefalinger til Danmarks kommende klimalov som skulle have været vedtaget sidste år, men nu forventes vedtaget i februar 2014
Læs hele nyheden

Annual Climate Outlook 2013

2. oktober 2013Rapport
Annual Climate Outlook 2013 er den fjerde udgave af CONCITOs årlige analyse af dansk klimapolitik og dens konsekvenser.