13. april 2012

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne

Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter.

En afgiftsomlægning, hvor el og fjernvarme beskattes lempeligere end de fossile brændsler udenfor EU’s kvotesystem (olie, naturgas og kul til opvarmning og transport) vil ifølge beregningerne i denne CONCITO-rapport kunne reducere CO2-emisssionen i de ikke-kvoteregulerede sektorer med hele 8 pct. frem mod 2020. Dertil kommer, at især lavindkomstfamilierne samt store dele af erhvervslivet vil få reduceret energiregningen markant.

Samtidig foreslås støtten til biomasse omlagt til eksplicit VE-støtte i stedet for energiafgiftsfritagelse, da dette vil styrke den grønne omstilling i erhvervslivet.

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden