13. april 2012

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne

Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter.

En afgiftsomlægning, hvor el og fjernvarme beskattes lempeligere end de fossile brændsler udenfor EU’s kvotesystem (olie, naturgas og kul til opvarmning og transport) vil ifølge beregningerne i denne CONCITO-rapport kunne reducere CO2-emisssionen i de ikke-kvoteregulerede sektorer med hele 8 pct. frem mod 2020. Dertil kommer, at især lavindkomstfamilierne samt store dele af erhvervslivet vil få reduceret energiregningen markant.

Samtidig foreslås støtten til biomasse omlagt til eksplicit VE-støtte i stedet for energiafgiftsfritagelse, da dette vil styrke den grønne omstilling i erhvervslivet.

Om samme emne

18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden
15. maj 2014Artikel
Omstillingen til lavemissionssamfundet kan ikke blot overlades til markedet og dets solister, men kræver dygtige og ambitiøse dirigenter på nationalt, europæisk og globalt niveau.
Læs hele nyheden