23. april 2012

Carbon footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

I denne rapport gennemgår CONCITO forskellige metoder til at beregne produkters klimabelastning og kommer med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan bruge Carbon Footprint-opgørelser på en administrativt og teknisk overkommelig måde.

Rapporten er den tredje i en rapportrække om emnet. De tidligere rapporter er ”Forbrugerens klimapåvirkning” fra 2010 og ”Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2?” fra 2011.

De første dele af rapporten, der går i dybden med standarder og metoder, kan være teknisk komplicerede, og kræver et vist kendskab til LCA-metoder og tankegange.

Rapporten er skrevet af CONCITO med bidrag fra Jannick H. Schmidt fra 2.-0 LCA consultants”. Udsagn og konklusioner i rapporten er dog alene CONCITOs.

Om samme emne

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

27. februar 2014Rapport
Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget i driftsfasen, mens klimabelastningen fra selve opførelsen af bygningerne ikke har fået samme opmærksomhed.
27. februar 2014Pressemeddelelse
Forbruget af byggematerialer har en væsentlig og stigende betydning for nye og renoverede bygningers klimabelastning. Det viser en ny rapport fra CONCITO, der samtidig peger på muligheder for at mindske belastningen.
Læs hele nyheden
20. juni 2013Artikel
Der er behov for politiske rammer på europæisk niveau, som gennem påvirkning af priser og regulering kan styre det indre marked i en klimavenlig retning.
Læs hele nyheden