27. juni 2012

EUs kvotehandelssystem - klimapolitisk mirakel eller katastrofe?

Hvis EU's kvotehandelssystem (ETS) skal spille en væsentlig rolle for investeringsbeslutninger og andre klimarelaterede tiltag frem mod 2020, er det nødvendigt, at systemet revideres. Dette notat peger på fire mulige tiltag, der vil kunne styrke ETS’s rolle i klima-, energi- og innovationspolitiken frem mod 2020. 

Notatet fremhæver endvidere, at alle fire tiltag – modsat den udbredte opfattelse af, at fremskridt på området blokeres af polsk veto - vil kunne vedtages med kvalificeret flertal efter fremsættelse af et udspil fra EU-Kommissionen. Bolden ligger med andre ord hos EU-Kommissionen, som bør fremsætte et udspil snarest, hvis det skal færdigbehandles inden valget til Europa-Parlamentet i 2014. 

Om samme emne

18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden
15. maj 2014Artikel
Omstillingen til lavemissionssamfundet kan ikke blot overlades til markedet og dets solister, men kræver dygtige og ambitiøse dirigenter på nationalt, europæisk og globalt niveau.
Læs hele nyheden