27. juni 2012

EUs kvotehandelssystem - klimapolitisk mirakel eller katastrofe?

Hvis EU's kvotehandelssystem (ETS) skal spille en væsentlig rolle for investeringsbeslutninger og andre klimarelaterede tiltag frem mod 2020, er det nødvendigt, at systemet revideres. Dette notat peger på fire mulige tiltag, der vil kunne styrke ETS’s rolle i klima-, energi- og innovationspolitiken frem mod 2020. 

Notatet fremhæver endvidere, at alle fire tiltag – modsat den udbredte opfattelse af, at fremskridt på området blokeres af polsk veto - vil kunne vedtages med kvalificeret flertal efter fremsættelse af et udspil fra EU-Kommissionen. Bolden ligger med andre ord hos EU-Kommissionen, som bør fremsætte et udspil snarest, hvis det skal færdigbehandles inden valget til Europa-Parlamentet i 2014. 

Om samme emne

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden