Grøn skattereform

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

11. marts 2014Rapport
Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN.
11. marts 2014Pressemeddelelse
Særligt på energi- og transportområdet er der stort potentiale for at ændre danske skatter og afgifter, så de i højere grad bidrager til at opnå Danmarks klimamålsætninger, viser ny rapport fra CONCITO.
Læs hele nyheden

Justering af CO2 ved grænsen

6. marts 2014Rapport
Baggrundsrapport til CONCITOs skatteprojekt "Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken"

Grønne certifikater

6. marts 2014Notat
Baggrundsnotat til CONCITOs skatteprojekt ”Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken”
4. marts 2014Event
CONCITO afholder skattepolitisk konference, hvor resultaterne af vores skatteprojekt præsenteres og sættes til debat med klimaminister Rasmus Helveg Petersen og en række skarpe opponenter.
Læs hele nyheden
24. februar 2014Pressemeddelelse
Trods høje afgifter og mere energieffektive biler falder transportsektorens CO2-udledning ikke. CONCITO anbefaler nye principper for transportbeskatningen.
Læs hele nyheden

Klimavenlig transportbeskatning

24. februar 2014Rapport
Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere personbiler har ført til øget salg af biler og øget trafikarbejde.
11. juni 2013Artikel
Kina gennemfører i øjeblikket syv regionale pilotprojekter, hvor man gør op med forestillingen om, at det er gratis at forurene. Vesten kan gå forrest med gode eksempler på effektiv klimapolitik.
Læs hele nyheden

Udenlandske erfaringer med klimaorienterede skatter

6. juni 2013Rapport
Formålet med denne baggrundsrapport er at give et overblik over udenlandske erfaringer med klimaorienterede grønne skattereformer og at udpege politikelementer, der kan være relevante for en dansk reform.
4. december 2012Artikel
Klimapolitisk anmeldelse af Dieter Helms bog "The Carbon Crunch: How We're Getting Climate Change Wrong and How to Fix it".
Læs hele nyheden

Sider