Klimabarometeret

17. december 2013Pressemeddelelse
Tre fjerdedele af danskerne anerkender den globale opvarmning og hver anden dansker ønsker en skærpet klimapolitik, viser Klimabarometeret 2013.
Læs hele nyheden

Klimabarometeret 2013

17. december 2013Rapport
CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt flertal af danskerne opfatter klimaforandringerne som en realitet, og at vi mennesker bidrager til klimaforandringerne.
14. december 2012Pressemeddelelse
Knap halvdelen af danskerne mener, at politikerne skal gøre mere for at imødegå klimaforandringerne, og mange vil gerne gøre en personlig indsats, viser CONCITOs nye klimabarometer.
Læs hele nyheden
31. januar 2012Artikel
Et flertal af danskerne er villige til at finansiere grøn omstilling gennem en stigende energiregning. Det burde give politikerne stof til eftertanke, mener Thomas Færgeman.
Læs hele nyheden

Klimabarometeret - januar 2012

25. januar 2012Rapport
79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning.
25. januar 2012Pressemeddelelse
CONCITOs nye klimabarometer viser stor tilslutning til udgiftsniveauet i regeringens energiplan - også blandt borgerlige vælgere.
Læs hele nyheden
8. september 2011Pressemeddelelse
To tredjedele af danskerne støtter en politisk målsætning om 40% CO2 reduktion i 2020 i forhold til år 2000, svarende til de videnskabelige anbefalinger fra FN.
Læs hele nyheden
2. september 2011Pressemeddelelse
Tæt på tre ud af fire danskere mener, at det er en god idé at målrette de offentlige vækstpakker til grønne formål som fx fradrag for energibesparelser i private hjem og investeringer i vedvarende energi.
Læs hele nyheden

Klimabarometeret - juni 2011

30. juni 2011Rapport
Ny måling viser, at danskerne fortsat ser med stor alvor på klimaforandringerne og fortsat ønsker mere handling på området fra de politiske partier.

Sider