25. november 2011

Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2?

Nye videnskabelige undersøgelser peger på, at mængden af biomasse, der reelt bidrager til nedbringelse af drivhusgasser her og nu, er begrænset.
Energi baseret på biomasse såsom træpiller og halm regnes normalt for at være CO2-neutral, men rapport fra Danmarks grønne tænketank CONCITO sætter spørgsmålstegn ved CO2-neutraliteten.

Om samme emne

18. august 2014Artikel
Den usikre klimagevinst ved energiproduktion med træpiller og -flis bør få politikerne til at genoverveje den direkte og indirekte støtte til brug af biomasse i de større kraftværker.
Læs hele nyheden
21. maj 2014Pressemeddelelse
Energistyrelsens energiscenarier giver et godt afsæt for en mere klimavenlig energiforsyning i Danmark. Nu kan og skal politikerne vælge retning for den langsigtede grønne omstilling.
Læs hele nyheden
28. oktober 2013Artikel
Bæredygtig biomasse er en begrænset ressource, uanset kvaliteten af certificerings- og mærkningsordninger på området, skriver Torben Chrintz i Altinget.
Læs hele nyheden